Odcestoval jsem do zahraničí a nevybíral si na poště 6 měsíců důchod

Otázka:

Odcestoval jsem do zahraničí a nevybíral si na poště 6 měsíců inv.důchod , jak po návratu získat zpět nevybrané výplaty důchodu ? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odcestoval jsem do zahraničí a nevybíral si na poště 6 měsíců důchod

Musíte se osobně obrátit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která váš návrat nahlásí ČSSZ. Ta následně uvolní výplatu důchodu. Upozorňuji, že uvolnění výplaty v těchto případech běžně trvá dva až tři měsíce.