Od 1. 1. 2024 mi byl zvýšen vyplácený důchod v ČR pouze o 223 Kč a nikoli o avizovaných 360 Kč

Otázka:

Dobrý den. Do starobního důchodu jsem odešel v řádném termínu v červnu 2023, kdy jsem dovršil 64 let. V ČR jsem odpracoval 30 let bez jakýchkoliv náhradních dob. Pobírám i důchod ze SR, kde jsem odpracoval necelých 19 let. Od 1.1.2024 mi byl zvýšen vyplácený důchod v ČR pouze o 223 Kč a nikoli o avizovaných 360 Kč. V oznámení, které mi ČSSZ zaslala, bylo uvedeno, že základní výměra důchodu se zvyšuje o dílčí částku, která odpovídá poměru českých dob pojištění získaných v ČR a cizině. Chci se zeptat, zda je to v pořádku, když jsem splnil podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu v ČR (odpracovaných 30 let)?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od 1. 1. 2024 mi byl zvýšen vyplácený důchod v ČR pouze o 223 Kč a nikoli o avizovaných 360 Kč

Pokud jste získal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod i bez přihlédnutí k dobám pojištění v zahraničí, byl vám spočítán sólo starobní důchod (bez přihlédnutí k dobám pojištění v zahraničí) a dílčí důchod. Tyto dvě varianty se porovnají a důchod se přizná ve vyšší částce z těchto dvou možností. Ve vašem případě máte přiznán dílčí důchod a pak je v pořádku, že se dílčí i valorizace základní výměry důchodu.