Důchod z Bosny a Hercegoviny a valorizace vyrovnávacího příspěvku

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,

V květnu 2023 jsem se na Vás obrátila s dotazem na dopis, který manžel dostal od ČSSZ ohledně valorizace důchodu. Dopis se stejným textem obdržel od ˇˇČSSZ i v prosinci 2023.
Včera tj. 23.2.2023 dostal dopis, kterým ho informují ohledně valorizace důchodu od června 2023.
Důchod je dílčený.
navýšení důchodu je následující (opisuji text z oznámení )
„starobní procentní 12375 Kč zvýšení o 2,3% 285 Kč 12660 Kč
základní 3426 nezvyšuje se 3426 Kč

Dále zvyšujeme podle & 67 ca odst. 1 písmeno b) zdp procentní výměru o 340 Kč

Vyrovnávací příspěvek nadále náleží ve výši 2445 Kč

Od červnové splátky 2023 celkem náleží 18.871 Kč měsíčně.
Částky základní výměry jsou uváděny dílčené výši.“

V této části oznámení nerozumím termínu vyrovnávací příspěvek.

Dále je v dopise uvedeno:

Informace o mimořádném zvyšování důchodu
Podle &67ca zdp se při zvýšení důchodu v mimořádném termínu v červnu 2023 procentní výměry důchodu zvyšují o 2,3 % procentní výměry důchodu a dále o pevnou částku 400 Kč (respektive o dílčí částku, která odpovídá poměru českých dob pojištění získaných v české republice a v cizině). Jsou-li splněny podmínky na výplatu více důchodu zvyšuje se o tuto pevnou částku jen procentní výměra toho důchodu , který se vyplácí v plné výši.

Dotaz
1. Můžu na základě výše uvedené informace rozumět termínu „vyrovnávací příspěvek“ jako výplata více důchodů (dalšího důchodu)?
2. Jak mám rozumět poslední větě. Znamená to že, vyrovnávací příspěvek by se měl procentuálně podle inflace (v tomto konkétním případě o 2,3%) zvyšovat /nezvyšovat a to podle jakého zákona?

Částka 2445 Kč byla manželovi určena za roky odpracované v Bosně dle smlouvy uzavřené mezi Českou republikou a Bosnou z roku 1957. Tato smlouva platila do března 2023. Dle smlouvy uzavřené mezi ČR a Bosnou částky přiznané podle staré smlouvy se nově nebudou přepočítávat na základě podmínek nové smlouvy. Podle staré smlouvy se měla část důchodu z Bosny přepočítat po navršení 65 let přepočítat podle podmínek Bosny.

Pane Maříku, děkuji Vám za osvětlení mé neznalosti. Zákony o důchodech jsou tak sešněrované, že jsem to vzdala ohledně jejich porozumění, i když se snažím.
Ještě jednou děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Důchod z Bosny a Hercegoviny a valorizace vyrovnávacího příspěvku

Poslední věta nijak nesouvisí s vyrovnávací příspěvkem, pouze se v ní uvádí, že v případě, že jsou vypláceny dva důchody (např. starobní a vdovský) o pevně stanovenou částku (u nedílčeného důchodu 400 Kč) se zvyšuje pouze jeden z těchto důchodů, a to ten vyšší. Vyrovnávací příspěvek není brán jako další důchod (protože to není důchod – je to příspěvek).

Vyrovnávací příspěvek se nevalorizuje, protože to nenařizuje § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., kterým se tato valorizace řídí.