Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1956, muž zemřel 2013

Otázka:

Manžel nar. 13. 7. 1953. Pobíral starobní důchod. Zemřel 5. 5. 2013. Mám nárok na obnovení vdovského důchodu, jsem částečný invalida prvního stupně nar. 18. 2. 1956. Mám tři děti.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1956, muž zemřel 2013

Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám vznikne 18. 2. 2015, kdy dosáhnete svého důchodového věku. Pokud byste některou z podmínek uvedených v článku o obnově vdovského důchodu splnila dříve (např. se stala invalidní ve třetím stupni invalidity), vznikl by vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu dnem splnění této podmínky.