O kolik sníží důchod předdůchod a úřad práce?

Otázka:

Dobrý den,
narodila jsem se v roce 1962, mám jedno dítě a řádný důchodový věk dosáhnu teprve až za 11,5 roků. S největší pravděpodobností během tří let přijdu o zaměstnání (to mi bude 56 roků) a v případě, že již další práci neseženu, uvažuji zpočátku o evidenci na ÚP a následném předdůchodu. Průměrný vyměřovací základ za odpracované roky (začala jsem pracovat v roce 1981) pro výpočet důchodu by činil v dnešní době 22.500,- Kč. Prosím o radu, o kolik se mi při využití předdůchodu (5 roků) a evidenci na ÚP přibližně sníží výše vypočteného důchodu, příp. jaké alternativní řešení situace byste mi doporučili. Děkuji.

Odpověď:

O kolik sníží důchod předdůchod a úřad práce?

Na jednu stranu je opravu chvályhodné, že se o své důchodové nároky zajímáte s takovým předstihem, na druhou stranu je však třeba pamatovat na to, že 11 let je velmi dlouhá doba a za ní v důchodové oblasti může dojít k mnoha změnám.

Výši důchodu ovlivňují získané doby pojištění a výdělky získané od roku 1986 (tzv. rozhodné období) – na to je třeba pamatovat.

V jakém rozsahu se hodnotí evidence na úřadu práce, máme popsáno zde. V tomto rozsahu je evidence na úřadu práce hodnocena jako tzv. vyloučená doba – nezhoršuje tedy průměr z výdělků získaných v jiných dobách rozhodného období. Jak však vidíte, úřad práce je hodnocen dost omezeně.

Doba pobírání předdůchodu je sice také vyloučenou dobou, není však hodnocena jako doba pojištění. Takže sice nezhorší průměr z předchozích výdělků, ale výši důchodu ovlivní negativně, protože získáte kratší dobu pojištění.

Jako řešení vidím především to, že 11 let před důchodem nebudu počítat s tím, že si již neseženu žádné zaměstnání (opravu nic ve zlém). Z výše uvedeného vyplývá, že úřadem práce a předdůchodem byste mohla jako vyloučenou dobu pokrýt více než 8 let (což by vám zřejmě stačilo). Negativní vliv by však mělo nehodnocení předdůchodu jako doby pojištění.

Konkrétní hodnotu je těžké vzhledem k časovému horizontu i odhadovat, ale v dnešní výši důchod by 5 chybějících let (které by se jinak vyloučily) znamenalo snížení důchodu o cca 1.000 až 1.200 Kč.