Nyní mi bylo telefonicky sděleno, že se mám dostavit na OSSZ a sepsat žádost o invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, na začátku srpna mi skončila podpůrčí doba DPN. Žádost o prodloužení jsem podala včas, díky liknavosti praktické lékařky mi bylo až teprve nyní telefonicky sděleno, že se mám dostavit na OSSZ a sepsat žádost o invalidní důchod. Současně mi referentka OSSZ sdělila, že mi ID bude přiznán ke dni ukončení podpůrčí doby. Může mi být zpětně ukončena DPN ke dni skončení podpůrčí doby? Jak by to bylo v tomto případě s absencí v zaměstnání nebo bude DPN bez výplaty nemocenských dávek ukončena až s vydáním rozhodnutí o přiznání ID?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nyní mi bylo telefonicky sděleno, že se mám dostavit na OSSZ a sepsat žádost o invalidní důchod

Toto je vždy poměrně nepříjemná situace. Nejvhodnější by nyní bylo domluvit se se zaměstnavatelem na dalším postupu – zda se do zaměstnání vrátíte a kdy, příp. zda bude pracovní poměr ukončen. Podle toho by bylo vhodné i ukončit neschopenku – tentokrát po domluvě s ošetřující lékařkou. V případě, že by vám byla dočasná pracovní neschopnost ukončena zpětně, musela byste se se zaměstnavatelem domluvit např. na neplaceném volnu, příp. čerpání dovolené (alespoň po část doby).

O ukončení DPN rozhoduje ošetřující lékař, ale může ji ukončit i posudkový lékař OSSZ. Zbytečně již trvání DPN neprodlužujte.

Invalidní důchod vám bude přiznán od skončení výplaty nemocenských dávek. Pozdější ukončení DPN, nebude mít na přiznání invalidního důchodu vliv.