Nyní jsem dostal vyrozumění, že mi bylo zrušeno vyplácení nemocenských dávek

Otázka:

Jsem pracující invalida 1.stupně v současné době v pracovní neschopnosti. Jelikož mám nárok na starobní důchod tak jsem si o něj zažádal. Nyní jsem dostal vyrozumnění, že mi by!o zrušeno vyplácení nemocenských dávek ikdyž ještě nemám starobní důchod přiznán. Nechápu to.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nyní jsem dostal vyrozumění, že mi bylo zrušeno vyplácení nemocenských dávek

Starobní důchodce má zkrácenu podpůrčí dobu nemocenské z 380 na 84 dní (článek k tématu nemocenské důchodců je zde). Pokud jste si o starobní důchod požádal zpětně, je možné, že už máte podpůrčí dobu vyčerpánu a proto byla výplata nemocenské zastavena. OSSZ s výplatou nepokračuji, aby nedošlo k přeplatku (příp. většímu přeplatku).

Bez konkrétních údajů (tj. od kdy jste si o starobní důchod požádal, od kdy marodíte, zda již nemáte skončen pracovní poměr) vám bližší informace nemohu sdělit a v podstatě výše uvedené jen odhaduji.

Otázka doplněna:

Dėkuji za odpověď a doplním svoji otázku. O starobnį důchod jsem požádal 3.6 2019. Neschopen práce jsem od 8.1.2019. Pracovní poměr trvá. Poslední nem.dávka byla vyplacena k 10.8.2019. Děkuji za odpověď

Nárok na důchod mi vznikl k 2.6.2019. Žádost jsem podal 3.6.2019 protože 2.6. byla neděle..

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Není důležité, kdy jste si o důchod požádal (datum uplatnění žádosti), ale od kdy jste si o důchod požádat (datum přiznání starobního důchodu).

Jak jsem psal výše, podpůrčí doba starobního důchodce je zkrácena na 84 dní. Toto období se skládá ze 14 dnů náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel a 70 dní nemocenské. Náhrada mzdy se vyplácí v prvních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti (ve vašem případě v lednu) a do dalšího výpočtu nevstupuje. Jako starobní důchodce máte nárok na 70 dní nemocenské. Ta vám byla vyplacena v období od 2. 6. 2019 do 10. 8. 2019 (jde přesně o 70 dní). Postup OSSZ je tedy v pořádku.

Zvolený postup je vhodný v případě, že součet invalidního důchodu a nemocenské byl nižší než starobní důchod. Jestliže tomu bylo naopak, bylo vhodnější o starobní důchod nežádat a žádost uplatnit až budete vědět datum ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Od tohoto data se odečte 70 dní a to je “nejlepší” datum pro přiznání starobního důchodu. Tímto postupem si totiž zajistíte vyšší vyplácenou částku (invalidního důchodu a nemocenské) po dosažení důchodového věku a také maximální možnou výplatu nemocenské v souběhu se starobním důchodem.

Žádost o důchod je možné vzít zpět do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Ve stejném termínu lze také požádat o změnu data přiznání důchodu (pokud už byste věděl datum ukončení dočasné pracovní neschopnosti).