Od kdy se počítá studium, od července nebo od září?

Otázka:

Studium se mi počítá od konce osmé třídy, což bylo v červnu roku 1992, ačkoli ukončení povinné školní docházky mám uvedeno až o rok později na vysvědčení z prvního ročníku střední školy, protože se zrovna zaváděly deváté třídy, tento rok jen pro ty, co se nedostali na další studium?
Náhradní doba studia od ukončení povinné školní docházky se mi tedy počítá od 1. září 1992 nebo už od 1. července 1992, když jsem povinnou docházku skončila v červnu a prázdniny se taky průběžně počítají, když navazuje studium???

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od kdy se počítá studium, od července nebo od září?

Doba studia se hodnotí až od nástupu na střední školu, tj. datem 1. září školního roku. Prázdniny mezi povinnou základní školou a střední školou se jako doba studia nehodnotí. Na to nic nemění to, že byla zaváděna 9. třída.