Nerovnost při přiznávání předdůchodu mužům a ženám

Otázka:

Ráda bych si postěžovala na nerovnost žen s muži při přiznávání předdůchodu. Předdůchod je podle mého názoru velká pomoc pro nezaměstnané ve vyšším věku. Když jsem chtěla této možnosti využít – přišla jsem o zaměstnání 3,5 roku před důchodem – setkala jsem se s diskriminací žen. Předdůchod je možno využít 5 let před nástupem do starobního důchodu, ale pozor – pro obě pohlaví platí tabulky pro muže! Takže já jakožto ročník 1955 a matka dvou dětí, která by měla nárok na starobní důchod od července 2015, tj. v šedesáti letech, jsem nemohla požádat o předdůchod dříve než v listopadu 2013 a výplata mi byla zahájena v prosinci 2013. Přitom nejkratší možnost vyplácení je 24 měsíců, takže po červenci 2015, kdy odejdu do normálního starobního důchodu, budu ještě několik měsíců předdůchod pobírat – víceméně zbytečně.
Proč nemohou ženy využívat vymoženosti předdůchodu také 5 let před nástupem skutečného starobního důchodu? Do budoucna se počítá se sjednocením odchodu do důchodu pro muže i ženy, takže i předdůchody se časem vyrovnají. Momentální právní úprava nezaměstnaným starším ženám příliš nepomáhá. Mě osobně už to nebude nic platné, ale kdybyste iniciovali odstranění této diskriminace, mnoho nezaměstnaných žen by to jistě ocenilo.

Odpověď:

Nerovnost při přiznávání předdůchodu mužům a ženám

Předdůchodu pro ženy jsme se v důchodové poradně již několikrát věnovali. V rámci důchodové poradny se občanům snažím radit v mezích platných zákonných norem – není mou ambicí měnit stávající zákony.

Změnu zákona mohu jako fyzická osoba iniciovat stejně těžko jako vy. Doporučuji vám obrátit se na svého poslance nebo senátora, kteří tuto moc mají.