Kdo bude prokazovat svěření dítěte do péče otce? Muž otec nebo bývalá žena matka?

Otázka:

Dobrý den, soudně svěřené dítě do péče muži otci. Kdo se bude prokazovat při žádosti o důchod. Muž otec nebo bývalá žena matka? Dítě svěřeno v 10 letech.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdo bude prokazovat svěření dítěte do péče otce? Muž otec nebo bývalá žena matka?

Muž nijak výchovu dítěte neprokazuje, protože to, kolik vychoval dětí, nijak jeho důchodový věk neovlivňuje. Rozsudek soudu, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy otce (vč. nabytí právním moci), musí při sepisování žádosti o důchod předložit žena, která požaduje dítě jako vychované započítat.