Nepřevzetí rozhodnutí a možnost podání námitky

Otázka:

Dobrý den, prosím, jak mám řešit tuto věc. Zažádala jsem si o invalidní důchod. Posudková lékařka mi sdělila, že mi nebude přiznán. Chci podat námitku, ale vzhledem k tomu, že pracuji v zahraničí nemohu si osobně převzít rozhodnutí. Je možné podat námitku bez převzetí rozhodnutí, když vím, že bude obsahovat zamítnutí? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nepřevzetí rozhodnutí a možnost podání námitky

Podat námitku proti rozhodnutí ČSSZ je možné pouze v období 30 dnů od jeho doručení žadateli o důchod. Doručení nemusí znamenat pouze fyzické doručení rozhodnutí, ale v případě nepřevzetí tzv. doručení fikcí, nebo v případě, že je žadatel nedosažitelný, tak i doručení veřejnou vyhláškou.

Ve vašem případě by zřejmě došlo k doručení fikcí, tj. 10. den uložení zásilky na poště by bylo rozhodnutí bráno za doručené. Od tohoto data by vám tedy začala běžet lhůta pro podání námitek.

Dle mého názoru by bylo nejjednodušší zajistit si převzetí rozhodnutí na poště ve lhůtě 10 dnů, kdy zde bude rozhodnutí uloženo (neznám však vaši situaci). Další možností by mohlo být kontaktování ČSSZ a požádání o zaslání rozhodnutí na adresu v zahraničí.