Bude hrát práce v Itálii nějakou roli při výpočtu českého důchodu?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku.
Dovoluji si využít Vaši erudici a poprosit Vás radu.
Z inf.os.listu důchod.pojištění mám k datu od 18.12.1979 do 31.12.2021 tyto data :
Celk.počet evid.dob činí: 14.620dnů, t.j. 40roků a20dnů, náhradní doba pojištění činí: 392dnů, t.j. 1rok a 27dnů. Celkový počet neevidovaných dob činí 734 dnů, t.j. 2roky a 4dny./práce v EU-Itálie/.
Pro úplnost dodávám, že chybějící dobu studia od 1.9.1977 do 14.12.1979,kdy jsem studium přerušil a dne 18.12.1979 nastoupil do zaměstnání a rovněž tak i potvrzení práce v Itálii, doložil ČSSZ příslušnými doklady při mé žádosti o výpočtovou zamítačku k datu 31.12.2022.Nyní stále čekám na ukončení řízení kvůli mezinárodnímu prvku, až z IT dojde potvrzení dob zaměstnání.
Dotaz 1 : Pokud dojde k započtení všeho výše uvedeného, kolik roků pojištění budu mít k datu 30.602024, kdy chci uvolni výplatu důchodu ?
Dotaz č 2 : K jakému datu bych v roce 2024 měl ukončen celý rok pojištění ?
Dotaz č 3 : Bude hrát práce v Itálii nějakou roli při výpočtu českého důchodu ze strany počtu odpracovaných roku či nikoliv ?
Dotaz č 4 : Budu vůbec moci k datu 30.6.2024 odejít do předčasného důchodu pokud do té doby nepřide z Itálie potvzení a nebude tedy stále ukončena,resp.vyřízena má výpočtová zamítačka k 31.12.2022 ???
Předem moc děkuji za Vaši pomoc a cenné rady.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude hrát práce v Itálii nějakou roli při výpočtu českého důchodu?

Doba pojištění se spočítat dá, ale potřebuji k tomu znát přesný průběh pojištění. Nestačí tyto informace o součtu evidovaných dob, protože některé náhradní doby se počítají na 80 %, některé na 100 % a některé vůbec. Bez informace o přesném průběhu dob nelze dobu pojištění spočítat.

ČSSZ vám bude důchod počítat dvěma způsoby:

  1. Spočítá tzv. dílčí důchod, kdy se nejdříve sečtou všechny doby pojištění získané ve všech zemích EU, zjistí se teoretická výše důchodu a takto spočítaný důchod se podílčí poměrem získaných dob.
  2. Spočítá sólo důchod, kdy se k dobám pojištění v jiných zemích nebude přihlížet.

Důchod vám poté bude přiznán v pro vás výhodnější variantě. Takže ano, doba pojištění v Itálii může hrát roli (ale nemusí).

Výplatu důchodu vám může ČSSZ přiznat i bez dob pojištění v Itálii, protože i bez těchto dob splňujete podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. Důchod se poté vyplácí tzv. v prozatímní výši.