Nenaplněním potřebného počtu odpracovaných směn nemohu žádat o přiznání důchodu

Otázka:

Dobrý den.
Dovolte prosím. stručný dotaz.
Platí, že nenaplněním potřebného počtu odpracovaných směn nemohu žádat o přiznání důchodu podle Nařízení vlády 363 ze dne 5.10.2009, ale až dovršením stanoveného věku ? Neaplikuje se žádné alikvotní snížení věku pro odchod do důchodu ?
Mám evidovaných cca 3230 evidovaných dní v kategorii IAA v období 1981 – 1992.
Děkuji za Vaši pomoc

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nenaplněním potřebného počtu odpracovaných směn nemohu žádat o přiznání důchodu

Pro snížení důchodového věku je třeba odpracovat minimálně potřebný počet směn. Když vám bude chybět i pouze jedna jediná směna, nárok na snížení důchodového věku nemáte a bude se vás týká standardní důchodový věk. Alikvótní snížení důchodového věku se v takto neprovádí.

Nad rámec dotazu upozorním, že před rokem 1993 se hodnotí doby zaměstnání v I. AA a nesledujete se skutečný počet směn. Počet směn se zjistí tak, že se počet dní zaměstnání v I. AA vynásobí koeficientem 0,6. Z uvedeného období by se vám tedy započítalo 1938 směn (3230 x 0,6).