Práce v uranových dolech od roku 1985

Otázka:

Dobrý den.

Prosím o odpověď na následující otázku :

– v uranových dolech jsem začal pracovat v roce 1985

– v roce 1995 jsem musel odejít pro dosažení nejvyšší přípustné expozice 2 100 směn

– v průběhu tohoto období jsem byl zařazen přibližně na dva roky na pracovní pozici s pracovištěm podzemí, ostatní dobu se stálým pracovištěm podzemí

– nicméně počet směn na vyřazení na NPE jsem splnil (2 100)

Zkrátí se mi věk odchodu do důchodu a případně o kolik let ?

Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Práce v uranových dolech od roku 1985

Jaké podmínky je třeba splnit, máme popsáno v článku o kategoriích, ve kterém je i popsán výpočet počtu odpracovaných směn.

Záleží na počtu let (dní) zaměstnání v I.UA (příp. I.AA URAN) kategorii do 31. 12. 1992 a následném skutečném počtu odfáraných směn od 1. 1. 1993. Tyto údaje má (příp. získá) ČSSZ od vašeho zaměstnavatele.

Týkat se vás mohou dvě varianty:

  1. Snížení důchodového věku na 55,5 roku – musíte do 31. 12. 1992 v I.UA kategorii získat alespoň 7,5 roku zaměstnání a současně při dosažení NPE získat 1981 směn (způsobem popsaným ve výše uvedeném článku).
  2. Snížení důchodového věku o 7 let – v tomto případě stačí získat 1981 směn (způsobem popsaným ve výše uvedeném článku).

Zvolena bude pro vás výhodnější varianta (tj. nižší důchodový věk).