Neměl být dceři přiznán invalidní důchod z mládí?

Otázka:

Dobrý den,těsně před dosažením 18 let dcery (narozena v červnu 1995), jsme zažádali o invalidní důchod. Byli jsme ujištěni, že získá „invaliditu z mládí“. Narodila se s Petersovým syndromem a s tím souvisejí veškeré její zdravotní komplikace. Byl jí však přiznán důchod pro invaliditu 3.stupně. Po základní škole nastoupila na sřední školu (9/2012),opakovala1.ročník…nezvládala a přešla na učební obor pečovatelství (9/2014),kde je dosud ve 2. ročníku, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu nezvládá praxi v potřebné míře. Jsme tedy obeznámeni, že nezíská výuční list, jen nějaké „potvrzení“. Není u ní do budoucna předpoklad výdělečné činnosti. Nyní, po třech letech od přiznání důchodu, bude přezkoumání. Můje dotazy: Opravdu neměla nárok na invaliditu z mládí? Bude nadále co 3 roky přezkoumávána? Na co si dát pozor, aby v budoucnu ještě o důchod nepřišla?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Neměl být dceři přiznán invalidní důchod z mládí?

O tom zda se jedná o invalidní důchod z mládí nebo „běžný“ invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně rozhoduje posudkový lékař. Invalidní důchod z mládí se přiznává u nevzdělatelných dětí, ale jak uvádím, to musí posoudit lékař na OSSZ.

Nicméně toto členění není pro vaši situaci podstatné. Výše obou těchto důchodů je v tomto případě stejná a stejně tak mohou být u obou provedeny kontrolní lékařské prohlídky. O jejich frekvenci opět rozhoduje posudkový lékař, v těchto případech se však od nich často upouští.