Nedokončené studium a učení – vznikne nárok na invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, dceři je nyní 21 let. V roce 2017 v září nastoupila do 4. ročníku maturitního studia, když se jí zhoršily její psychické potíže (objevovaly se cca poslední 2-3 roky) natolik, že musela být hospitalizována v psychiatrické nemocnici po dobu 3 měsíců. V důsledku tohoto onemocnění školu opustila (neměla přerušení studia, byla vedena jako nemocná) a přestoupila od září 2018 na 3 letý obor na střední odborné škole do 2.ročníku. Dnes je tedy ve 3., závěrečném ročníku. Její psycholožka (k níž dochází již od roku 2015) ji doporučuje zažádat si o tzv. invalidní důchod z mládí. Mám na Vás prosím tyto dotazy :
a) Pokud by jí byl přiznán invalidní důchod 3.stupně, splňuje ostatní podmínky (délka pojištění, atd.) pro přiznání invalidního důchodu z mládí?
b) pokud by jí nebyl přiznán invalidní důchod z mládí z důvodu např. kvůli přiznání invalidity „pouze“ I. nebo II. stupně, bude pro ni výhodnější si o něj zažádat nyní (když ještě nepracuje) anebo později až ukončí školu ?
Děkuji za odpověď a přeji Vám pěkné prožití vánočních svátků.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nedokončené studium a učení – vznikne nárok na invalidní důchod?

Invalidní důchod z mládí se přiznává od 18. roku věku žadatele a může být přiznán pouze osobě, které invalidita III. stupně vznikla před 18. rokem věku a která nezískala žádnou dobu pojištění – § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Vzhledem k tomu, že vaše dcera dobu pojištění získala (studium, učení), nemůže jí být přiznán invalidní důchod z mládí.

Potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod vaše dcera splňuje – jako doba pojištění se pro tento účel hodnotí jak nedokončené studium, tak i učení – § 40 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Nebude se však jednat o invalidní důchod z mládí, ale o „klasický“ invalidní důchod.

Jak se invalidní důchod mladých invalidů počítá, vysvětluji zde. Spekulováním a oddalováním žádosti se může akorát stát, že mladý invalida již nárok na ochranný výpočet nemá a jeho výše se pak limitně blíží minimální možné částce (v roce 2019 je to 4.040 Kč). Pokud se domníváte, že zdravotní stav dcery odpovídá invaliditě, o důchod požádejte.