Nemám potřebnou dobu pojištění. Je možné invalidní důchod zrušit?

Otázka:

Dobrý dne, byl mi přiznán invalidní důchod III. stupně. Nemám potřebnou dobu pojištění. Je možné invalidní důchod zrušit, následně 5 let pracovat a pak opět zažádat o invalidní důchod?

Odpověď:

Nemám potřebnou dobu pojištění. Je možné invalidní důchod zrušit?

Vaše vyjádření je chybné v tom, že vám žádný invalidní důchod přiznán nebyl (příp. nebude). Byl jste pouze uznán invalidním, ale pro nesplnění podmínky získání potřebné doby pojištění, bude vaše žádost zamítnuta. Nemáte tedy co rušit. Pokud získáte potřebnou dobu pojištění, můžete si pochopitelně o invalidní důchod požádat sama.