Vidí na OSSZ, zda mám potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý večer pokud žadám o ID na OSSZ tak při sepisování žádosti už pracovník vidí v systému jestli mám potřebnou dobu pojištění pro nárok na ID ? Jinak by to mohl říct že nemám potřebnou dobu a nemělo by cenu žádat.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vidí na OSSZ, zda mám potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod?

Na oddělení důchodového pojištěni, kde se uplatňuje žádost o invalidní důchod, vidí průběh vašeho pojištění a z něj je možné určit, zda jste získal potřebnou dobu pojištění k určitému datu. U invalidního důchodu je problém v tom, že dopředu nikdo nezná datum vzniku invalidity, které stanovuje až posudkový lékař. Od data vzniku invalidity se určuje rozhodné období, ze kterého se stanovuje potřebná doba pojištění, a když toto datum není známo, nelze se 100% jistotou určit, zda jste potřebnou dobu pojištění získal.