Navýšení důchodu za zaměstnání v předčasném důchodu

Otázka:

Manžel šel o 2 roky dříve do důchodu. Nárok na důchod má v březnu 2015. Chtěl by pracovat na smlouvu. Bude mu důchod navýšen nebo mu zůstane původní výměr?

Odpověď:

Navýšení důchodu za zaměstnání v předčasném důchodu

V případě, že váš manžel pobírá předčasný starobní důchod a dosud nedosáhl důchodového věku, může vykonávat pouze takovou činnost, která nezakládá účast na sociálním pojištění. V opačném případě, mu výplata předčasného důchodu nebude náležet.

Pokud by se k tomuto kroku váš manžel rozhodl a nechal si zastavit důchod z důvodu výkonu výdělečné činnosti, z které bude odváděno sociální pojištění, bude mu za dobu této výdělečné činnosti odečtena (snížena) srážka za předčasný odchod do důchodu a připočtena nově získaná doba pojištění.

Upozorňuji, že do 8 dnů od zahájení výdělečné činnosti, jenž bude mít za následek odejmutí výplaty předčasného důchodu, má váš manžel i zaměstnavatel povinnost ohlásit zaměstnávání předčasného starobního důchodce České správě sociálního zabezpečení (aby mohla výplatu důchodu zastavit).