Nárok na vdovský důchod při podnikání sirotka

Otázka:

Dobrý den, pobírám vdovský důchod po manželovi již několikátým rokem, jelikož mám dítě studenta. Nyní si chce při studiu založit podnikání, tudíž i živnostenský list. Příjdu o svůj nárok na důchod při založení jeho živnosti pokud bude studovat i nadále?

Odpověď:

Nárok na vdovský důchod při podnikání sirotka

Vdovský důchod pobíráte z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které má nárok na sirotčí důchod. Váš syn je nezaopatřeným dítětem, neboť se soustavně připravuje na budoucí povoláné (studuje). Nezaopatřeným dítětem bude váš syn i v případě, že bude vykonávat výdělečnou činnost (např. jako OSVČ). Zde však záleží na tom, zda:

  • studuje denní studium – potom vám bude i nadále náležet vdovský důchod a vašemu synovi sirotčí důchod. Není přitom rozhodující, zda a v jakém rozsahu výdělečnou činnost vykonává.
  • studuje dálkové, kombinované nebo distanční studium – v tom případě vám bude náležet vdovský důchod a vašemu synovi sirotčí důchod pouze v případě, pokud činnost, kterou bude vykonávat, nebude zakládat účast na sociálním pojištění. V případě samostatné výdělečné činnost by si váš syn mohl v roce 2015 vydělat 63.865 Kč (příjmy po odečtu výdajů; platí pro celý rok – pokud je činnost vykonávána pouze po část roku, částka se úměrně krátí).