Jiné bydliště vdovce a sirotka

Otázka:

Vnuk studuje na VŠ, pobírá sirotčí důchod. Matka umřela před 5 roky a její manžel si vnuka osvojil a bere vdovský důchod. Nyní se chce vnuk odstěhovat a žít sám. Bude mít zet ještě nárok na vdovský důchod nebo ne. Musí být stejnou adresu. A měl by též přispívat na živobytí vnukovi. Podotýkám, že vztahy nejsou ideální,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jiné bydliště vdovce a sirotka

Stejná adresa nebo trvalé bydliště není podmítkou pro trvání nároku na vdovecký důchod (vdovský důchod pobírají ženy). Podmínkou trvání je však péče o nezaopatřené dítě. ČSSZ však nejde tak „do hloubky“, aby studovala vaši rodinnou situaci. Nárok na vdovecký důchod bude zachován.