II. stupeň invalidního důchodu a zpětné přiznání I. stupně

Otázka:

Dobrý den. Pokud občan pobírá 2 roky invalidní důchod 1. stupně a bude mu přiznán invalidní důchod 5 let zpětně, jak se prosím přepočte výše invalidního důchodu? Doplatí se mu invalidní důchod za 3 roky a výše současného důchodu zůstane stejná, nebo se dle výdělku občana před 5 lety vypočte měsíční dávka, tedy dojde k doplacení důchodu a současně ke snížení důchudu? Děkuji.

Dobrý den, jak se prosím počítá výše 2. stupně invalidního důchodu, pobírá-li občan již invalidní důchod 1. stupně. Vypočítává se dle výdělku do doby přiznání 1. stupně nebo se započte výdělek ke dni přiznání 2. stupně invalidity? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

II. stupeň invalidního důchodu a zpětné přiznání I. stupně

V situaci, kterou popisujete by došlo k novému výpočtu invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně. Ten by byl doplacen za dobu před přiznáním II. stupně (nejvýše pět let zpětně). Pokud by nový posudek o invaliditě stanovil, že II. stupeň invalidity “nikdy nebyl” a do současnosti trvá I. stupeň, došlo by ke snížení invalidního důchodu na správnou úroveň o jedné z následujících splátek důchodu. Pokud se jedná o jinou situaci, popište ji, prosím, přesněji.

Jak se počítá změna výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity, vysvětluji v tomto článku. Výdělky po přiznání prvního stupně již nehrají roli.

Otázka doplněna:

Dobrý večer, pane Maříku,velice Vám děkuji za odpovědi na mé dotazy.
V první otázce jsem měla na mysli situaci ohledně 1. stupně invalidity a jeho zpětného přiznání. Chápu správně, že se posune Den přiznání invalidity a tím pádem se vypočítá částka důchodu k tomuto dni – a ta bude (pro pracujícího občana) nižší. Tzn. doplatí se po přepočtu důchod za předchozí nevyplacená léta a občan bude dále pobírat nižší částku, tu, která vyšla k novému posunutému přiznání?
A ještě, prosím Vás, znamená termín 5 let zpětně 5 let zpátky ode dne podání žádosti o změně přiznání?
Moc Vám děkuji.
S pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, tomu rozumíte v zásadě správně, pouze výši důchodu ještě ovlivní zpětně provedené valorizace.

Ano, pět let zpětně je myšleno ode dne uplatnění žádosti.