Námitka a navýšení poklesu pracovní schopnosti o 10 %

Otázka:

Dobrý večer, dnes jsem obdržela u posudkové komise rozhodnutí o stupni invalidity. Jde o 2.stupeň a 60% úbytek prac. schopnosti. Pan doktor byl dosti nerudný a na jakoukoli otázku reagoval ve smyslu, co jsem sepsal, sepsal jsem, všechno máte na papíře! S pohledem,abych podepsala a rychle se zas z místnosti pakovala… Až doma jsem si všimla, že mi uznal invaliditu AŽ ode dne, kdy mu můj ošetřující lékař doručil podklady. Navíc můj lékař je poslal velice pozdě, PSSZ ho musela urgovat, o 2 měsíce později, než měl. Samozřejmě se budu odvolávat (námitku podávat), protože i z posudku plyne, že mi uděluje II.stupeň invalidity na základě skutečností, které jsou nejméně půl roku staré – v posudku sám píše, že stav je od hospitalizace v březnu t.r. vlastně stále stejný (stejně špatný). A pak jako datum VZNIKU invalidity označí den doručení podkladů. Zní to opravdu absurdně.
Ještě jednu otázku mám: na podkladě čeho může posudkový lékař “přidat” k procentům ze základní diagnózy, která stupeň důchodu založila, oněch maximálně 10 %, které lze přičíst k zákl. diagnóze? Pan doktor (posudkový) totiž nebral v potaz další diagnózu, která je minimálně stejně závažná, jako ta přiznaná (pro představu – tato “druhá”dg. sama o sobě má percentuální rozsah 60-70%). Možná ji v podkladech můj ošetř. lékař málo zdůraznil, nevím. Nebo málo podtrhl, jak mi funkčně narušuje prac. schopnost. Nevím.
Tyto dvě záležitosti budu v námitce zmiňovat + si od svého lékaře nechám vypracovat podklad pro posouzení závažnosti “doplňkové” diagnózy.
Po přečtení mnoha Vašich odpovědí na podobné téma mám ale hrůzu, že místo kýženého posunutí data vzniku invalidity a ev. i přiznání 10 proc. bodů, mi při přezkumu nakonec ještě stupeň invalidity sníží….Je to opravdu tak nebezpečné se bránit? Přece nemůže jeden lékař posoudit, že můj stav je těžký, a jiný lékař, že vlastně je docela dobrý. Lékař, který posuzuje při námitce, je tedy jistě jiný lékař, že? Jak je vůbec možné, aby každý lékař posuzoval podle svého??? Je opravdu časté, aby při námitce přišel důchodce i o to, co už má uznané?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Námitka a navýšení poklesu pracovní schopnosti o 10 %

Pokud nesouhlasíte se stanoveným datem vzniku invalidity, je skutečně jediným možným další postupem podání námitky proti rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu. Upozorňuji, že ne vždy se invalidní důchod přiznává ode dne vzniku invalidity (vysvětleno v tomto článku) – abyste nebojovala o dřívější datum vzniku invalidity, které by nemělo na datum přiznání důchod vliv.

Navýšit procentní pokles pracovní schopnosti až o 10 % může posudkový lékař např. z důvodu souběhu více závažných diagnóz, které mají vliv na pokles pracovní schopnosti, příp. z důvodu náročnosti povolání.

V rámci námitkového řízení budete po ČSSZ považovat nové zhodnocení zdravotního stavu pro účely invalidity. To ČSSZ učiní a váš zdravotní stav znovu celkově posoudí – nebude posuzovat pouze namítané skutečnosti, ale zkontroluje celé důchodové řízení. Pokud by námitkový lékař (ano, jedná se o jiného lékaře, než který vás posuzoval nyní) dospěl k tomu, že váš zdravotní stav byl nadhodnocen, může vám stupeň invalidity snížit, příp. i odejmout. Netvrdím, že se tak děje ve velkém, ale při podávání námitky je třeba s touto variantou počítat.