Sirotčí důchod vnučky svěřené do východy rozsudkem soudu

Otázka:

Dobrý den, můj dotaz zní : byla mi svěřena soudem do péče vnučka (čekám na nabytí právní moci rozhodnutí), vnučce již byl stanoven sirotčí důchod po zemřelém otci. Bylo mi dáno soudním rozhodnutím právo zažádat o výplatu tohoto důchodu, ten však je k dispozici matce vnučky a ona jej využívá pro sebe. Jak postupovat? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Sirotčí důchod vnučky svěřené do východy rozsudkem soudu

Po nabytí právní moci rozsudku soudu, nechte tento rozsudek označit doložkou o nabytí právní moci (na soudu) a s rozsudkem se dostavte na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. OSSZ zajistí jeho doručení plátci důchodu, tj. ČSSZ.

Důchod může být zasílán vám v hotovosti (poštou), na váš účet, příp. i na účet sirotka. K zasílání důchodu na účet je nutné využít tento tiskopis: Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu.