Může si OSSZ důchod vzít zpět, ačkoliv notář tvrdí, že nikoliv a proto i tuto částku započítává do dědictví?

Otázka:

Důchod tchýně na účet byl připsán 29.6. Dne 29.6. tchýně zemřela. Může si OSSZ důchod vzít zpět, ačkoliv notář tvrdí, že nikoliv a proto i tuto částku započítává do dědictví?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může si OSSZ důchod vzít zpět, ačkoliv notář tvrdí, že nikoliv a proto i tuto částku započítává do dědictví?

Důchody se vyplácí v sudé dny mezi 2. a 24. dnem v měsíci (+15 do ÚSP). V tomto případě šlo zřejmě o splátku důchodu, která náležela na období od 2. 7. 2018 do 1. 8. 2018. Důchod tedy již v tomto případě nenáležel.

Plátcem důchodu je ČSSZ (nikoliv OSSZ), která v této situaci požádá banku, u níž měla zemřelá bankovní účet, o vrácení neoprávněně vyplaceného důchodu a pokud jsou na účtu dostatečné prostředky, banka neoprávněně vyplacený důchod ČSSZ vrátí. Postup ČSSZ je v pořádku a informace notáře není správná.