Důchod byl vyplacen 4., důchodce zemřel 5. Náleží tento důchod?

Otázka:

Dobrý den,
otci byl připsán důchod na běžný účet 4.8., zemřel 5.8., důchod si následně OSSZ stáhla zpět. V oznámení o důchodu je napsáno, že pro výplatu důchodu byl stanoven výplatní termín vždy k 6.dni v měsíci. Měla tedy nárok OSSZ na vrácení tohoto důchodu, i když byl připsán na účet den před úmrtím?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Důchod byl vyplacen 4., důchodce zemřel 5. Náleží tento důchod?

Tématu, kdy náleží důchod při úmrtí důchodce, se věnuji v tomto článku. Není rozhodující, kdy byla splátka důchodu na bankovní účet připsána (obvykle o jeden až dva dny dříve), ale kdy měl důchodce stanoven den splatnosti důchodu. Pokud měl otec otec stanovenu splatnost důchodu 6. dne v měsíci a zemřel 5. dne v měsíci, tato splátka důchodu mu již nenáležela a ČSSZ (nikoliv OSSZ) si je správně “stáhla” z účtu zpět.