Může mi být odebrán invalidní důchod v rámci námitky?

Otázka:

Dobrý den, před 2 měsíci mně byl přiznán invalidní důchod – odvolala jsem se proti výpočtu peněžní částky – nebylo započteno určité odpracované období. Místo toho revizní posudková lékařka přehodnotila můj zdravotní (o to se vůbec nejednalo) v nepřítomnosti a invalidní důchod odebrala pokles ze 40 % na 25 %. Podotýkám, že jsem invalidní 2 měsíce a přijdu tím o práci, kde zaměstnávají OZP. Je to zamotané, ale zároveň zvůle úředníků – nejednalo se na počátku o přezkoumání zdravotního stavu, tak jak to, že byla změněna tímto prapodivným způsobem? Co mám dělat? Děkuji.

Odpověď:

Může mi být odebrán invalidní důchod v rámci námitky?

Hned na úvod vás zřejmě nepotěší, že Česká správa sociálního zabezpečení postupovala správně. V rámci námitek se totiž přezkoumávám celé předchozí řízení, tj. u invalidních důchodů i posouzení zdravotního stavu. Nic na tom nemění ani to, že vaše námitka směřovala proti jiné části řízení, tj. nezhodnocení doby pojištění.

Zásadní chybou ve vašem případě bylo, že jste proti rozhodnutí ČSSZ podávala námitku z důvodu nezhodnocení určité doby pojištění. Námitka se má podávat, pokud např. ČSSZ udělá chybu ve výpočtu nebo dle názoru namítajícího špatně zhodnotí zdravotní stav. Nikoliv když chybí určitá doba pojištění, kterou je třeba dohledat (např. ve spolupráci s vaší OSSZ) a ČSSZ doložit. K tomu jste nemusela podávat námitky – ČSSZ by vám kdykoliv po doložení doby pojištění invalidní důchod přepočítala a doplatila až pět let zpětně. Podáním námitky jste celé řízení znovu rozběhla a dle názoru námitkového lékaře byl zřejmě předchozí posudek nadhodnocen a tudíž nesprávný.

Po doručení rozhodnutí o námitce máte v zásadě dvě možnosti.

  1. Můžete podat žalobu k příslušnému krajskému soudu a s ČSSZ se o přiznání invalidního důchodu soudit (poučení je uvedeno na poslední straně námitkového rozhodnutí).
  2. Podat si novou žádost o invalidní důchod.

Jiné možnosti nejsou.

Otázka doplněna:

nový dotaz citace:
Dobře si rozmyslete, zda a kdy podáte námitku proti rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Ať neuděláte stejnou chybu jako naše čtenářka, které byl po podání námitky invalidní důchod zcela odebrán:
https://poradna.naseduchody.cz/muze-mi-byt-odebran-invalidni-duchod-v-ramci-namitky/ Nezlobte se na mě ale mám dotaz :dohledávala se doba důchodového pojištění/byla uznána započítána a v odůvodnění je věta dne…….byly ČSSZ doručeny námitky účastníka řízení proti shora uvedenému rozhodnutí…………..ČSSZ po provedení šetřeníz jistila,že námitkám lze plně vyhovět Můžete mně to vysvětlit sama Správa socialního zabezpečení uvádí slovo námitky a dohledávalo se jenom chybějící doba pojištění-dvojí pohled na tutéž věc správním orgánem!!!!!!!!!! Opravdu nechápu

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, podala jste námitku proti rozhodnutí o přiznání důchodu a tak ČSSZ vydala rozhodnutí o námitkách, ve kterém se pochopitelně vyskytuje slovo “námitky”. Chybějící doba pojištění byla doložena (jak sama uvádíte), ale to stále nic nemění na mnou poskytnuté informaci, že v rámci námitkového řízení můžete namítat cokoliv, ale ČSSZ zkontroluje celé předchozí řízení o přiznání invalidního důchodu, tedy i posouzení zdravotního stavu. Chápu, že jde pro vás o nepříjemné zjištění, ale skutečnost je taková.

Otázka doplněna:

Všechno co tady píšete chapu,
OTÁZKA: ale na základě čeho mě částku vyplatí?. Musí byt nové Rozhodnutí a to získám jedině Námitkou nemůže zůstat staré nesprávné na základě něho vam městská sprava socialního zabezpečení ID vyplácí.Předkládáte ho třeba firmám co zaměstnávají ID,aby měli ulevu na dani……..jestli to takto není tak mě vysvětlete jak se to tedy papírově provede, -musite mit nějaky doklad musíte mít možnost odvolaní já si to nedovedu představit………………nejsem právnik

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, ČSSZ by vydala nové rozhodnutí, ale není pravou, že ho jde “získat” jedině námitkou. Pokud jsou ČSSZ doloženy nové skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu nebo pro jeho výši, postupuje dle § 56 odst. 2 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Zjistí-li se, že důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení; pro běh této lhůty platí § 55 odst. 2 věta druhá a třetí obdobně. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení.

Námitky můžete podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí ČSSZ, doložit nové doby pojištění (nové rozhodné skutečnosti) můžete kdykoliv. ČSSZ by jednoduše s souladu s výše uvedeným paragrafem vydala nové rozhodnutí o zvýšení invalidního důchodu.