Může mi být dítě manžela zhodnoceno jako vychované, když manžel pobírá výchovné?

Otázka:

Jestliže manžel pobírá ke starobnímu důchodu výchovné 500 Kč za výchovu dcery z prvního manželství (jeho první manželka zemřela, když dceři bylo 6 let). Spolu máme 4 děti. Započte se mi výchova této nevlastní dcery do počtu vychovaných dětí pro potřeby stanovení odchodu do důchodu nebo ne? Pokud se započítává, mám pro výpočet do důchodu 5 dětí. Pokud ne, tak jen 4 děti. Je to rozdíl jednoho a půl roku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může mi být dítě manžela zhodnoceno jako vychované, když manžel pobírá výchovné?

Pokud splníte obecné podmínky pro hodnocení dítěte jako vychovaného, tj. pečovala jste v době do zletilosti po dobu 10 roků, příp. pokud péče začala až po 8. roce věku tak alespoň po dobu 5 roků, ale do zletilosti, může vám být dítě zhodnoceno jako vychované pro stanovení důchodového věku. To, že má váš manžel přiznáno výchovné, nevadí, vám ale již přiznáno být nemůže.

Upozorňuji, že k výchově může být v tomto případě přihlédnuto až ode dne sňatku s vaším manželem.