Výchovné: Může o něj požádat muž, který už je v důchodu, když manželka ještě není?

Otázka:

Od ledna 2023 má být vypláceno výchovné 500 Kč na vychované dítě. Manželé mají spolu 1 dítě, žena ještě není v důchodu, manžel ano. Může si požádat o výchovné manžel ? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výchovné: Může o něj požádat muž, který už je v důchodu, když manželka ještě není?

Výchovné má dostat ten z rodičů, který dítě vychovával ve větším rozsahu – § 34a odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. – znění od 01.01.2023. Pokud to muž prohlásí, může mu být výchovné přiznáno. Může tím ale do budoucna způsobit problémy manželce, protože té už by výchovné přiznáno nikdy nebylo (leda by prokázala, že pečovala ve větším rozsahu) a úplně si nedovedu představit, jak bude prohlašovat, že pečovala od narození do zletilosti (aby jí byly děti uznány za vychované), když dříve někdo jiný prohlásí, že pečoval více.

Bohužel ale k dnešnímu dni bližší informace, jak se bude postupovat, nemám. Uvidíme, jak se tato problematika vyvine, ale v tomto postupu v současné době vidím určitá rizika do budoucna.