Může důchod pobírat syn, když jsem rozvedený?

Otázka:

Může starobní duchod nebo vdovsky pobírat syn když jsem rozvedeny

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může důchod pobírat syn, když jsem rozvedený?

Ne, výplatu důchodu je možné provádět k rukám důchodce nebo na jeho účet důchodce, příp. na účet manžela (manželky). Jiné osobě by mohl být důchod vyplácen např. v případě, že byste byl omezen na svéprávnosti a měl stanoveného opatrovníka, příp. kdybyste nebyl schopen důchod přijímat a měl stanoveného zvláštního příjemce důchodu.