Může být odebrán invalidní důchod přiznaný trvale?

Otázka:

Měl bych dotaz.Je možné LPK zrušít Rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu se závěrem Trvale pro omezení pracovní s chopnosti 70% a trvalý stav LPK po téměř 20letech od nabytí právní moci a posoudit invaliditu podle zákona platného od roku 2010?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může být odebrán invalidní důchod přiznaný trvale?

Posudkový lékař neruší původní „rozhodnutí“, ale „pouze“ posuzuje zdravotní stav a až na základě posudku o invaliditě vydává ČSSZ rozhodnutí ve věci invalidního důchodu.

To, kdy a zda bude provedena kontrolní lékařská prohlídka (KLP), je interní informace ČSSZ. KLP může být provedena, kdykoliv to ČSSZ uzná za vhodné – § 8 odst. 3 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb. Na základě provedené KLP může být invalidní důchod i odebrán a o klidně i po 20 letech bez kontroly.

Postup ČSSZ je v pořádku.