Kdo vydává pokyn pro KLP?

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, kdo vydává pokyn pro KLP? Pokyn pro KLP vydává příslušná OSSZ nebo přímo ČSSZ? Jde mi o to, že mám posudek o invaliditě přímo od ČSSZ v námitkovém řízení, kde je uvedeno, že KLP vzhledem k charakteru onemocnění není vyžadována. KLP muže svévolně vyvolat OSSZ nebo jen a pouze na pokyn ČSSZ. Předem Vám děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdo vydává pokyn pro KLP?

OSSZ provádí kontrolní lékařskou prohlídku (KLP) na základně „žádosti“ od ČSSZ. Platnost posudku běžně určuje posudkový lékař OSSZ, takže údaj o tom, kdy má být KLP provedena se do evidence ČSSZ dostává od OSSZ. Pokud je to v rámci námitky, nic to na situaci nemění – v evidenci ČSSZ bude, že máte důchod přiznán trvale a OSSZ sama o sobě KLP nevyvolá.