Je možné doložit dobu péče z let 1986 až 1987 čestným prohlášením?

Otázka:

Po ukončení mateřské jsem pečovala o svoji babičku, nemám o tom žádné doklady. Je možné o době péče o ni, doložit tuto skutečnost čestným prohlášením osob, které posuzovaly bezmocnost babičky. Jedná se o období 1.6.1986 až do 28.7.1987. Nebo je možné doložit tuto dobu vlastním čestným prohlášením. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné doložit dobu péče z let 1986 až 1987 čestným prohlášením?

Ne, dobu péče není možné doložit čestným prohlášením třetích osob. Aby se vám péče o babičku mohla hodnotit jako náhradní doba pojištění, musela být babička uznána převážně nebo úplně bezmocnou a musí k tomu být k dispozici doklady.