Věku pro důchod dosáhnu v prosinci 2024. Má ekonomický význam si nyní požádat o starobní důchod bez výplaty?

Otázka:

Věku pro důchod dosáhnu v prosinci 2024. Má ekonomický význam si nyní požádat o starobní důchod bez výplaty, vzhledem ke změnám, jež vláda chystá? Jinak předpokládám, že budu pracovat minimálně do konce r. 2026.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Věku pro důchod dosáhnu v prosinci 2024. Má ekonomický význam si nyní požádat o starobní důchod bez výplaty?

Srovnání výpočtů důchodů v roce 2023 a v roce 2024 bude možné koncem září 2023. Pak jako každoročně vydám článek, kde obě možnosti porovnám. Do té doby není možné kvalifikovaně radit.

Doporučil bych na OSSZ sepsat formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, díky kterému budete moci i koncem roku 2023 sepsat žádost o předčasný důchod s požadovaným datem přiznání před účinností změn (nejdříve dnem uplatnění), pokud by to bylo pro vás výhodnější.