Dočetla jsem se, že při péči o dítě do 4 let a souběžných nízkých příjmech lze požádat o nepřihlédnutí k těmto příjmům

Otázka:

Dočetla jsem se, že při péči o dítě do 4 let a souběžných nízkých příjmech lze požádat o nepřihlédnutí k těmto příjmům a celou dobu péče (nikoli jen nějakou část) uplatnit jako vyloučenou dobu. Jak je to ale s příjmy v části roku před narozením dítěte a v části roku po dovršení 4 let? Např. dítě se narodilo 10. srpna 2000, na informativní listu pro rok 2000 je příjem třeba 30.000 Kč, příjmy roku 2001, 2002 a 2003 by se nezohlednily a v roce 2004 po dovršení 4 let jsou rovněž evidovány nějaké příjmy. Započtou se tyto „okrajové“ příjmy do důchodu? Dále: mám tři děti, ale o vymazání příjmů a započtení vyloučených dob lze prý požádat jen dvakrát. Je to tak správně? Děkuji za odpovědi

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dočetla jsem se, že při péči o dítě do 4 let a souběžných nízkých příjmech lze požádat o nepřihlédnutí k těmto příjmům

Aby mohly být zhodnoceny vyloučené doby místo příjmů (vyměřovacích základů), musí být v souběhu získány vyloučené doby a vyměřovací základy. Pokud by se dítě narodilo 10. 8. 2000, pak není možné požadovat vyloučení vyměřovacích základů z období před tímto datem (když tam žádné vyloučené doby získány nebyly, tak vám nemohou být zhodnoceny) a stejně tak nemohou být zhodnoceny vyloučené doby od 10. 8. 2004 (protože opět žádné vyloučené doby získány nebyly).

O zhodnocení vyloučených dob místo vyměřovacího základu lze v žádosti o důchod a poté ještě dvakrát po vydání rozhodnutí – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb. To neznamená, že můžete požádat o vyloučení pouze u dvou období. V žádosti můžete požadovat vyloučené klidně deseti období, poté svůj požadavek upravit a pak ještě jednou.