Výpočet invalidního důchodu od 1.1.2015

Otázka:

Dobrý den,

rád bych se vás zeptal, jestli se nezměnil výpočet invalidního důchodu od 1.1.2015? Chci si v brzké době podat žádost o invalidní důchod a zajímalo by měl, zda je ve výpočtu oproti loňsku nějaký zásadní rozdíl? Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu od 1.1.2015

Zásadní změnu se ve výpočtu invalidního důchodu od 1.1.2015 nestaly. Výpočet všech důchodů (tedy nejen invalidních, ale také starobních a pozůstalostních) se mění každoročně. Jde však o pozvolné změny a rozdíly nejsou velké. Jak můžete vidět na srovnání výpočtu starobního důchodu z roku 2014 a roku 2015, rozdíl je spíše zanedbatelný. Obecně lze říci, že výpočet roku 2015 je o něco výhodnější, než byl výpočet důchodu (opět jakéhokoliv) v roce 2014. Výhodnost nového výpočtu roste společně s výší výdělků – čím vyšší byly výdělky žadatele o důchod, tím výhodnější je výpočet roku 2015 (neplatí přímá úměra, ale výhodnost vzrůstá).

Obecně se však na výpočtu invalidního důchodu od 1.1.2015 nic nezměnilo. Stále ho ovlivňují získané doby pojištění a stále se počítá z výdělků získaných od roku, který následuje po roce, ve kterém žadatel dosáhl 18 let, nejdříve však od roku 1986.

Bližší informace o invalidním důchodu naleznete v článku “Chci žádat o invalidní důchod“.