Minimální informace o důchodech je od státu přinejmenším sprostě vypočítavý kalkul

Otázka:

Dotaz na yloučenou dobu na ÚP a nebo díky nemocenské a výpočet důchodu: Na jiném místě píšete, že “Při výpočtu důchodu můžeme počítat s celými “vyloučenými” 365 dny.”
Znamená to tedy že? Pokud budu na úřadu práce jen 7 měsíců (kratší dobu než jeden rok) a pak si najdu práci, že se mi tato doba 7 měsíců na ÚP do důchodu nezapočítá, protože dohromady nedává 365 dnů?? Musím být na úřadu práce hlášená celý rok, aby se mi doba započítala do výpočtu důchodu?
Není v tom případě lepší ještě jednou před odchodem do důchodu na úřadu práce být evidovaná alespoň 5 měsíců, aby se evidence na úřadě práce počítaly do výpočtu důchodu??

Dobrý den, vzhledem k tomu, že je oblast kolem výpočtu důchodů a nároku na důchod dost složitá a velmi obsáhlá , tak se mi zdá, že minimální informace stran státu (nebo od koho to má být) je přinejmenším sprostě vypočítavý kalkul, proto, aby pojištěnci nevymáhali vyšší důchod.
Jsou alespoň někde v kostce uceleně a přehledně k dispozici všechny potřebné informace, které se této problematiky týkají (aniž by člověk musel proklikat a přečíst stovky stran)? To proto, aby člověk neudělal nějakou nevratnou chybu, která se mu vymstí na nižším důchodu, než který by měl , kdyby věděl včas…

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Minimální informace o důchodech je od státu přinejmenším sprostě vypočítavý kalkul

Ne, nic takového to neznamená. Znamená to, že vyloučená doba se nekrátí a v případě, že půjde o evidenci na úřadu práce (která se hodnotí při výpočtu důchodu v rozsahu 80 %), je možné při evidenci trvající 365 dní, dosadit do vyloučených dob 365 dní. Pro výpočet výše důchodu by se tato doba hodnotila v rozsahu 80 %, tj. jako 365 x 0,8, tj. 292 dní. Pokud by evidence trvala kratší dobu, použijí se nižší hodnoty. Žádná minimální hranice, po kterou by občan musel být v evidenci úřadu práce, aby se započítávala při výpočtu důchodu, neexistuje.

Pokud tedy budete pobírat podporu např. 150 dní, bude do vyloučených dob dosazeno 150 dní a pro výpočet výše doby pojištění bude hodnoceno 150 x 0,8, tj. 120 dní.

“Stát” má v každém městě okresní správu sociálního zabezpečení, kam se můžete jít poradit, ČSSZ má své webové stránky, mně nikdo nebrání, abych psal články pro tento web, ČSSZ každoročně vydává Příručku budoucího důchodce, kde vysvětluje základní informace. Opravdu si nemyslím, že by se stát (ať už si pod pojmem stát představíme cokoliv) snažil zabránit občanům v získání informací o důchodech.