Měla jsem ID III st. a chybí mi 58 dnů do započtení dalšího roku

Otázka:

Mohu požádat o zpětvzetí žádosti o starobní důchod, když už mám rozhodnutí z 21.4.2019 o starobním důchodu a běží mi ještě doba k podání námitky? Chybí mi 58 dnů do započtení dalšího roku. Měla jsem ID III st. do nároku na starobní důchod. Nárok na st. d. vznikl k 21.12.2019. Mohu si těch 58 dnů doplatit, odpracovat, nebo se mohu na 73 dnů nechat zaregistrovat na úřadu práce, být zatím v invalidním důchodu a až poté požádat o starobní důchod znovu k datu po ukončení práce, nebo registrace na ÚP. Nebo mám posunout přiznání starobního důchodu až k datu, kdy ukončím práci, nebo registraci na ÚP.
Řeší to můj problém? Jedná se mi o to, abych získala ještě jeden rok. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Měla jsem ID III st. a chybí mi 58 dnů do započtení dalšího roku

Bylo by dobré uvádět základní údaje správně – poslala jste dotaz dvakrát a vždy se zcela rozdílnými daty.

O změnu data přiznání důchodu lze požádat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí – § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. Nijak to nesouvisí s možností uplatnit námitku. Evidence na úřadu práce ani pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se jako náhradní doby pojištění po vzniku nároku na starobní důchod nehodnotí a pomocí těchto dob se nemůžete „pročekat“ k dalšímu celému roku pojištění. Dobrovolné důchodové pojištění lze použít pouze na dobu před vznikem nároku na starobní důchod – § 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Nemůžete tedy doplácet období od 21. 12. 2019 (pokud je to vaše datum vzniku nároku na starobní důchod).

Změnou data přiznání důchodu ničeho nedosáhnete, pokud jste nebyla v období od 21. 12. 2019 zaměstnaná (nebo např. OSVČ s účastí na pojištění). Jestliže ne, změnou data přiznání důchodu další celý rok doby pojištění nezískáte, protože jste po vzniku nároku na starobní důchodu nebyla pojištěná.

Jediným řešením pro získání dalšího celého roku pojištění by bylo požádat o zastavení výplaty starobního důchodu k datu zahájení pojištěné činnosti (např. zaměstnání), odpracování potřebných dní a následně žádost o uvolnění výplaty důchodu a jeho úpravu.

Počítejte s tím, že ČSSZ na tyto postupy není moc připravená a vše se bude táhnout dlouhé měsíce.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď.

Mohu si pojistné doplatit za dobu před nárokem na st. d.? Po absolvování studia na Ped. fakultě v Plzni, v r. 1980  jsem byla přibližně rok v prac. neschopnosti, než jsem mohla nastoupit do zaměstnání.Ped. fak. mi vyplácela dávky v tzv. ochranné době. V archivu Ped. fak. se nic nenašlo. Tato doba, 1.9. 1980 – 19.7.1981, pravděp. nebyla pojištěna? Jiné tehdejší předpisy? A ČSSZ mi tuto dobu nezapočetla.

Jakým způsobem bych si pojistné za potřebnou dobu mohla doplatit? S diky

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, dobu před vznikem nároku je možné doplatit, ale musí být splněny podmínky popsané v článku o dobrovolném důchodovém pojištění. Tzv. bez udání důvodu lze doplácet pouze období jednoho roku zpětně. Dále do minulosti lze doplácet pouze doby, které jsou v zákoně vyjmenované – § 6 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Obecně však lze doplatit pouze období od nabytí účinnosti současného důchodového zákona, tj. období po 31. 12. 1995. Dobu před rokem 1996 pomocí dobrovolného důchodového pojištění doplácet nelze.

Otázka doplněna:

Děkuji. Rozumím tomu tak, že si nechám vrátit ID III.st.a půjdu do práce. Mám ještě čas na možnost zpětvzetí. Započítá se mi zhruba po dvou měsících těch 58 dní? Po odpracování budu opět žádat o přiznání st.dů.,ale s novým datem, protože s původním to nelze.

Nebo po dobu práce nebudu už moci mít zpětně ID?

Nyní, v době nouzového stavu, budu práci, ze které by za mě zaměstnavatel odváděl pojištění, těžko shánět. Také je známo, že mají senioři zůstat doma. Čím později budu opět žádat o st.dů., tím méně se mi tento způsob vyplatí.

Kdo by vlastně měl platit za mě pojištění v době socialismu v r. 81, když jsem byla v PN. Fakulta nebo ČSSZ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Abyste dosáhla na další celý rok doby pojištění, musíte být v době bez pobírání starobního důchodu (stačí mít zastavenu výplatu) po dobu 58 dnů sociálně pojištěná (např. ze zaměstnání). Při zastavení výplaty starobního důchodu se vám invalidní důchod nevrátí, protože přiznáním starobního důchodu vám nárok na něj zanikl (věta třetí § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.). Po odpracování potřebné doby nebudete žádost o starobní důchod, ale o uvolnění výplaty starobního důchodu (což je něco jiného) a jeho úpravu.

Do 30 dnů od doručení rozhodnutí také můžete vzít žádost o důchod zpět. Po nějaké době odpracovat potřebných 58 dní a pak opět požádat o starobní důchod s datem přiznání po získání této doby.

Sociální pojištění v dnešní podobě vzniklo až v roce 1993, takže v roce 1981 ho za vás nikdo neplatil.