Měl bych mít starobní důchod ve výši bezmála Kč 19 000,-. Je to možné?

Otázka:

Dobrý večer, mám částečný invalidní důchod 1. stupně. Důchod mně byl přiznán v r. 2013.
25.2.2019 mám nárok na starobní důchod a budu mít odpracováno 48,5 let. Podle rozhodnutí mám OVZ Kč 33 225,-, podle kalkulačky “naseduchody”, bych měl mít starobní důchod ve výši bezmála Kč 19 000,- Je to možné?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Měl bych mít starobní důchod ve výši bezmála Kč 19 000,-. Je to možné?

Pokud byl v roce 2013 přiznán invalidní důchod z osobního vyměřovacího základu (OVZ) 33.225 Kč, bude při výpočtu důchodu v roce 2019 použit OVZ ve výši 41.940 Kč. Z tohoto OVZ se spočítá výpočtový základ tak, že do částky 14.388 Kč se započítá vše a na tuto částku 26 %:

14388 + (41940 – 14388) x 0,26 = 21.552 Kč

Při výpočtu procentní výměry důchodu je za každý rok doby pojištění zhodnoceno 1,5 % výpočtového základu. Při 48 letech:

48 x 1,5 % x 21552 = 15.518 Kč

Dále se přičte základní výměra 3.270 Kč a výsledkem je spočítaný starobní důchod:

15518 + 3270 = 18.788 Kč