Odcházím do důchodu k 31. 12. 2017. Mám nárok hned v roce 2018 na valorizaci?

Otázka:

odcházím do starobního důchodu k 31.12.2017, mám nárok hned v roce 2018 na valorizaci

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odcházím do důchodu k 31. 12. 2017. Mám nárok hned v roce 2018 na valorizaci?

V případě, že bude schválena valorizace od lednové splátky důchodu 2018, budou valorizovány všechny důchody přiznané do 31. 12. 2017. Nicméně je chybou být už teď rozhodnutá k odchodu k 31. 12. 2017, protože dnes neznáme ani valorizaci od lednové splátky důchodu roku 2018 ani výpočet důchodu v roce 2018. Nemůžete tak vědět, zda jde o vhodný postup. Každoročně vydáváme srovnání obou výpočtů.