Manželka pobírá invalidní důchod. Bude ji krácen starobní důchod za neodpracované roky?

Otázka:

Dobrý den
Manželka má invalidní důchod 1. stupně od 55 let věku. Má odpracováno více jak 35 let. Bude ji krácen starobní důchod za neodpracované roky? Je v evedenci pracovního úřadu. Má to cenu být dále evidován na pracáku? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manželka pobírá invalidní důchod. Bude ji krácen starobní důchod za neodpracované roky?

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji zde. Získaný počet let pojištění má poměrně zásadní vliv na výpočet starobního důchodu – 35 let je pouze minimální doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod. Vliv získané doby pojištění na výši důchodu si můžete „otestovat“ na kalkulačce zveřejněné na výše uvedené stránce.

Evidence na úřadu práce se hodnotí v tomto rozsahu. Pokud doba, která se při výpočtu důchodu není „vyčerpána“, má smysl dále v evidenci ÚP být. Samozřejmě jde o volbu každého uchazeče.