Nemám nárok na starobní důchod. Mohu požádat o předčasný?

Otázka:

Dobrý den. Chci se zeptat: moje manželka je v částečném invalidním důchodu. Zažádala si o přiznání starobního důchodu, do kterého by měla odejít 10. 3. 2015. Tím dnem jí bude 61 let. Žádost jí byla zamítnuta z důvodu nesplnění let. Má 1 dítě. Má mít splněno 31 let. Ona má jen 30 let a 188 dní, tudíž jí chybí 177 dní do splnění nároku na starobní důchod. Může opět žádat o starobní důchod a to předčasný? Děkuji.

Odpověď:

Nemám nárok na starobní důchod. Mohu požádat o předčasný?

Tuto situaci podrobně vysvětluji v článku o nároku na starobní (i předčasný) důchod. Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na starobní důchod i předčasný starobní důchod je totožná. I v případě žádosti o předčasný starobní důchod bude vaše manželka muset získat 31 let pojištění, aby jí byl předčasný starobní důchod přiznán.

Rozhodujícím kritériem pro stanovení počtu let pojištění potřebných pro vznik nároku na starobní nebo předčasný starobní důchod není datum přiznání důchodu, ale datum dosažení důchodového věku. Toho vaše manželka dosáhne 10. 3. 2015 a musí tedy získat 31 let doby pojištění. Abych tedy přesně odpověděl na váš dotaz, vaše manželka si může o předčasný důchod požádat, ale žádost bude zamítnuta ze stejného důvodu jako v případě žádosti o řádný starobní důchod.