Nárok na invalidní důchod občana Egypta

Otázka:

Dobrý den, manželovi je 43 let a je cizinec (Egypt). Ve své zemi leta pracoval. Potom, co mu byl udělen přechodný pobyt, pracoval přerušovaně v ČR cca 6 měsíců. Po udělení trvalého pobytu se pak v roce 2016 nechal zaregistrovat na úřadě práce. Bohužel kvůli zhoršujícímu se zdrav. stavu mu byla v r. 2017 vystavena PN (stále při registraci na ÚP). Nyní mu byl udělen invalidní důchod II stupně.(čeká na rozhodnutí poštou) PN tedy ukončil a i nadále zatím setrvává v evidenci ÚP. Bohužel nám všude řekli, že nárok na výplatu invalidního důchodu a ani na zvýhodněné (snížené) zdrav. a soc. pojištění, pokud by se rozhodl kvůli možnosti pracovní flexibility být OSVČ nemá. Chtěla jsem se zeptat, zda se do doby 5 tzv. odpracovaných let nemůže počítat i evidence na ÚP, i když v podstatě neměl nárok ani na žádnou podporu. Hledáme všechny možnosti. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nárok na invalidní důchod občana Egypta

Evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku. Aby ale mohlo být přihlédnuto k této náhradní době pojištění, musel by váš manžel v České republice odpracovat (být pojištěn) alespoň rok – § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. I kdyby toto neplatilo a k evidence na úřadu práce by se přihlíželo, na dále uvedeném by to stejně nic nezměnilo.

Aby vznikl nárok na invalidní důchod, musí pojištěnec získat potřebnou dobu pojištění. Česká republika nemá s Egyptem uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení a k dobám získaným v Egyptě tak nemůže být přihlédnuto. Váš manžel tedy může být uznán invalidním, ale nárok na invalidní důchod mu nevznikne – žádost bude zamítnuta.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

moc děkuji za opravdu bleskovou i když ne moc potěšující odpověď. S Vaší odpovědí mě napadla ještě otázka. Pokud by teď manžel jako OSVČ odpracoval zmíněných 5 let, mohl by následně o výplatu důchodu požádat nebo je toto rozhodnutí již definitivní? To samé mě napadá jak to bude s jeho starobním důchodem. Vím, že je tam podmínka 30 odpracovaných let, což tedy vzhledem k jeho věku nebude určitě jednoduché.
Bohužel na výplatu nebo nevýplatu důchodu se váže i výše sociálního a zdravotního pojištění. V současnoti se domnívám, že bohužel bude muset platit i stejnou výši jako zdravý člověk, bez ohledu na to, že má uznanou invaliditu 2 stupně. Jen tak pro zajímavost…stejná situace by byla i v případě invalidity 3 stupně?

Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pokud je potřebná doba pojištění získána v kterémkoliv období 10 let po vzniku invalidity, nárok na invalidní důchod vznikne – § 40 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Výkonem samostatné výdělečné činnosti tedy lze potřebnou dobu pojištění získat.

Podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod jsou totožné u všech stupňů invalidity. Rozdíl je pouze v invalidity III. stupně, kdy, i když není získána potřebná doba pojištění, jde o tzv. státního pojištěnce – § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb.

Manželovi by mohl být přiznán i tzv. poměrný starobní důchod, u kterého není potřeba získat tak dlouhou dobu pojištění, ale nárok na něj vzniká později (aktuálně by to bylo v 70 letech).