Mám si při odchodu do starobního důchodu nechat dát výpověď?

Otázka:

Dobrý den. 20. 4. 2015 mám nárok na starobní důchod. Se zaměstnavatelem jsem byl ústně dohodnut, že budu pracovat dál jako důchodce. Nyní ale došlo k poklesu zakázek a po 45 letech odpracovaných v této firmě již není o mne zájem. Mám vyčkat, až dostanu výpověď a získat tak alespoň odstupné, nebo volit jiný způsob? Jen tak se mně odcházet nechce, když zde navíc pracuje dost cizinců přes agentury.

Odpověď:

Mám si při odchodu do starobního důchodu nechat dát výpověď?

Přiznání starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Pokud se tedy se zaměstnavatelem nedohodnete na ukončení pracovního poměru dohodou (za podmínek, které budou vyhovovat vám oběma), může vás zaměstnavatel propustit z důvodů uvedených v zákoníku práce – předpokládám, že by to bylo pro nadbytečnost. Pak byste měl nárok i na odstupné.

Jakou formu zvolíte záleží čistě na vás a vašem zaměstnavateli. Z hlediska důchodu je to jedno.

Otázka doplněna:

Dobrý den. Děkuji za vaši odpověď a měl bych ještě dotaz: Pokud nedojde k dohodě a dostanu výpověď pro nadbytečnost, platí výpovědní lhůta plus odstupné? A jak by to bylo po 20. dubnu, kdy už budu v důchodu? Stalo se totiž, že jsem nešťastně upadl a zlomil si kotník. /není to prac. úraz/ Podle lékaře zatím nelze odhadnout délku neschopnosti. Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

Jak už je uvedeno výše: Přiznání starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Pokud vám dá zaměstnavatel výpověď, budou se na vás vztahovat stejné podmínky jako na každého jiného zaměstnance, který žádný důchod nepobírá, tj. včetně výpovědní lhůty a odstupného.

Upozorňuji, že podpůrčí doba pracujícího starobního důchodce (doba, po kterou můžete pobírat nemocenskou) je omezená – popsáno v tomto článku. Tyto podmínky by pro vás platily od přiznání starobního důchodu.