Mám přiznán předčasný důchod bez výplaty. Pokud budu na úřadu práce, zůstane mi předčasný důchod krácen?

Otázka:

Dobrý den,
pobírám invalidní důchod 1. stupně.
K 31. 12. 2022 mi byl přiznán předčasný důchod bez výplaty.
Nadále pracuji na hlavní pracovní poměr, na plný pracovní úvazek, smlouva na dobu neurčitou.
Nárok na starobní důchod mi vzniká 21. 6. 2025.
Pracovní poměr bych ze zdravotních důvodů chtěla ukončit v polovině roku 2024.
Po ukončení pracovního poměru bych o uvolnění výplaty důchodu nežádala. Uvažuji o evidenci na úřadu práce.
Pokud bych po ukončení pracovního poměru byla v evidenci úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti až do doby vzniku nároku na řádný starobní důchod, bude mi řádný starobní důchod krácen?
Případně mi prosím poraďte vhodnější postup s ohledem na skutečnost, že v r. 2024 bych chtěla pracovní poměr s ohledem na zdravotní stav ukončit.
Mnohokrát děkuji za zodpovězení dotazů.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznán předčasný důchod bez výplaty. Pokud budu na úřadu práce, zůstane mi předčasný důchod krácen?

Evidencí na úřadu práce se nedá získávat další doba pojištění ani odmazávat krácení u předčasného důchodu přiznaného bez výplaty. To je možné pouze výdělečnou činností (nevadí dočasná pracovní neschopnost). U vámi popsané konstrukce tedy zůstane krácení takové, na které se dostanete ke dni ukončení výdělečné činnosti (3,6 nebo 4,8 %).

Výhodnější postup než evidence na úřadu práce je marodění – tím krácení odmazávat budete a budete i získávat další dobu pojištění (pravděpodobně tak získáte další celý rok doby pojištění, což opět pozitivně ovlivní váš starobní důchod).

Článek k tématu odložené výplaty předčasného důchodu je zde.