Zpětná výplata starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, v únoru 2015 bych měla odejít do řádného starobního důchodu. Chci však dále pracovat na svém dosavadním místě, dokud to půjde, předpokládám až 3 roky. Mohu po těch 3 letech požádat o řádný starobní důchod k datu řádného odchodu do důchodu, tj. únor 2015 a bude mi pak tento důchod zpětně vyplacen?
Nebo je výhodnější odejít do důchodu v únoru 2015 a dále pracovat souběžně? Můj průměrný měsíční plat je 40 000,- Kč hrubého.

Odpověď:

Zpětná výplata starobního důchodu

Důchody (jakékoliv) se vyplácí až pět let zpětně. Pokud si tedy tři roky (maximálně pět let) po dosažení důchodového věku požádáte zpětně o starobní důchod s datem přiznání a datem výplaty v únoru 2015, bude vám starobní důchod zpětně od tohoto data doplacen.

Z hlediska výše důchodu není absolutně podstatné, zda si o důchod požádáte v době dosažení důchodového věku nebo až po několika (nejvýše pěti) letech zpětně. Vždy vám bude vyplacena stejná suma peněz, pouze v prvním případě v pravidelných splátkách a v druhém jednorázově zpětně.