Mám několik exekucí na důchod. Kde zjistím kolik a komu mám ještě splácet?

Otázka:

Po smrti manžela mám několik exekucí na důchod. Kde zjistím kolik a komu mám ještě splácet? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám několik exekucí na důchod. Kde zjistím kolik a komu mám ještě splácet?

Údaje o exekucích, které má ČSSZ ve své evidenci vám sdělí na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Nemusí jít o všechny exekuce, které jsou proti vám vedeny, ale pouze o ty, u nichž exekutor nařídil provádění srážek z důchodu.