Bude prováděna exekuce z důchodu, i když mám vyživovací povinnost?

Otázka:

Dobrý den, mám přiznány invalidní důchod 3. stupně a jsem v insolvenci společně s manželem, kterému budou strhávat splátku, budou i mne brát nějaké peníze nebo mi musí nechat vyživovací povinnost na mne 2 děti a manžela, když má manžel ke mně a k dětem tuto povinnost, tak zda ji mám i já? Invalidní důchodu mi už byl i vypočítaný a dnes mi byla schválena záloha, za jak dlouho asi zálohu obdržím? Děkuji.

Odpověď:

Bude prováděna exekuce z důchodu, i když mám vyživovací povinnost?

Česká správa sociálního zabezpečení by při výpočtu výše srážky bude přihlížet k vyživovaným osobám (tj. k vašemu manželovi a dětem), to však pochopitelně neznamená, že vám z důchodu nebude srážka prováděna. Pokud exekutor nařídí ČSSZ provádět z důchodu exekuci a pokud i přes započtení vyživovaných osob vyjde možnost pro provádění srážky, ČSSZ ji bude provádět.

Obecně platí, že po schválení obdrží žadatel zálohu do týdne až 10 dní.