Mám napsat vyjádření, proč si žádám o invalidní důchod zpětně?

Otázka:

Dobrý den.

Budu žádat o invalidní důchod kvůli psych. “nemoci”, takže jsem předpokládala, že žádost o ID bude vyplňovat psychiatr, ale bylo mi řečeno, že pouze obvodní lékařka, která k žádosti přiloží moji zdravotní dokumentaci … jenomže co se týče mých psychických problémů, ona má pouze papíry, které se týkají např. pobytu v léčebně, ale nemá zprávy od psychiatra ani z psychoterapie, které jsou, vzhledem k tomu, že budu žádat o zpětné přiznání invalidity, podle mě v této věci důležité – takže se chci zeptat, jestli se mám nějak více angažovat sama a zajistit si dokumentaci z terapií i od psychiatra a obvodní lékařce je donést nebo jak toto probíhá? V žádosti o ID si sice mohu určit datum, od kterého chci ID přiznat, ale “jentak” mi ho asi nepřiznají, bez udání nějakého důvodu, proč jsem o ID nezažádala už dříve. Je možné k žádosti o invalidní důchod přidat také nějaké své vyjádření k tomu, proč ID žádám zpětně? Pokud jsem to pochopila správně, tak v den, kdy se budu muset dostavit k posudkové komisi, už je rozhodnuto, od kdy a jestli vůbec mi bude invalidita uznána, takže posudkový lékař bude mít rozhodnuto ještě dříve, než budu mít možnost se k celé věci osobně vyjádřit. V případě, že by mi to neuznali, bych patrně mohla podat námitku, načež bych asi byla (teprve) vyzvána, abych nějak obhájila to požadované zpětné datum invalidity. Proto mě zajímá, jestli je nějaká cesta, jak předejít tomuto zdlouhavému procesu s podáváním námitky a zajistit, aby měl posudkový lékař dostatek informací včas?

Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám napsat vyjádření, proč si žádám o invalidní důchod zpětně?

O tom, jaké onemocnění má největší dopad na pokles pracovní schopnosti, rozhoduje posudkový lékař. Proto informace o zdravotním stavu žadatele poskytuje obvodní lékař – uvádí se kompletní diagnóza.

Vaše situace má jednoduché řešení – zajistěte, aby všechny odborné nálezy z minulých let měla vaše obvodní lékařka, aby je mohla předat posudkovému lékaři k zhodnocení.

Žádné zdůvodnění k tomu, proč si žádost o invalidní důchod uplatňujete zpětně, k žádosti uvádět nemusíte – na OSSZ ani ČSSZ to nikoho zajímat nebude. Pokud do žádosti uvedete konkrétní datum, od kterého požadujete invalidní důchod přiznat, posudkový lékař se vám k němu musí vyjádřit a určit, zda jste v té době již byly invalidní. Důvod zpětné žádosti řešit nebude.