Mám na OSSZ připomenout, že mají udělat kontrolu k invalidnímu důchodu?

Otázka:

Dobrý den, v dubnu 2014 mi byla přiznána invalidita třetího stupně. Zpráva “Posudek o invaliditě” obsahuje větu: “Po prostudování dodané dokumentace se jedná o DNZS a hodnotím jako zvlášť těžké postižení a to 70 % s kontrolou za rok.”. Prosím, poraďte mi, zda je mou povinností se na přísl. úřad OSSZ po roce (poněvadž nyní uplynul) připomenout sama o lék. kontrolu, anebo mě úřad OSSZ dopisem k případné lékařské kontrole vyzve sám? Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Mám na OSSZ připomenout, že mají udělat kontrolu k invalidnímu důchodu?

K podrobení se kontrolní lékařské prohlídce budete vyzvána ze strany okresní správy sociálního zabezpečení – sama si to, kdy má být kontrola provedena, hlídat nemusíte (správně byste to ani neměla vědět, ale to se moc nedodržuje) a už vůbec nemáte povinnost se na OSSZ připomínat. Jediné, na co je třeba si dát pozor je, abyste na OSSZ měla nahlášenu aktuální adresu, na které jste dosažitelná.